Midden in de winter '2009' is de markt verplaatst van de
Dadeltuin naar de Groeninx van Zoelenlaan